KE ogłosiła wzrost PKB w krajach UE

KE ogłosiła wzrost PKB w krajach UE

Ostatni opublikowany raport Komisji Europejskiej dotyczący PKB w Unii Europejskiej przewiduje wzrost produktu krajowego brutto we większości krajów UE, w tym także i w Polsce.

Komisja Europejska przewiduje, że polski produkt krajowy brutto wzrośnie o 3,7 proc. w tym roku, a w przyszłym o 3,6 proc., a co za tym idzie, jest to lepsza prognoza niż w lutym tego roku, gdzie KE szacowała wzrost na poziomie 3,5 proc. zarówno w 2016, jak i w 2017 r.

Polski deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w tym roku wyniesie 2,6 proc. PKB, zaś w 2017 r. - 3,1 proc. PKB, czyli będzie to wynik nieznacznie wyższy niż próg wyznaczony przez unijne reguły dyscypliny finansowej (przypomnijmy, że próg wynosi 3%).

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, iż głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce pozostanie prywatna konsumpcja:

"Oczekuje się, że dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w szczególności nowy zasiłek na dzieci, zwiększą dochód i poprawią zaufanie konsumentów" - ocenia KE.

Spośród krajów UE najszybciej rozwijać się będzie w tym roku gospodarka Irlandii (4,9 proc. PKB), Rumunii (4,2 proc. PKB) i Malty (4,1 proc. PKB). Czwartym najszybciej rozwijającym się państwem w UE będzie w tym roku Polska, która odnotuje najwyższy wzrost PKB spośród dużych gospodarek unijnych.