POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI Z SUKCESEM ZAKOŃCZYŁ PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI Z SUKCESEM ZAKOŃCZYŁ PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

Miło nam poinformować, że nasz klient – Polski Związek Koszykówki, dla którego DSBJ Group Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie emisji obligacji, w dniu 26 września 2017 r. dokonała przydziału obligacji serii C.

W wyniku przeprowadzonego przydziału objętych zostało 3.225 obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda o łącznej wartości 3.225,000 mln zł.