PZKosz zakończył emisję Obligacji serii B

PZKosz zakończył emisję Obligacji serii B

Miło nam poinformować, że nasz klient – Polski Związek Koszykówki, dla którego DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze, w zakresie emisji instrumentów finansowych w postaci obligacji, w dniu 14 kwietnia 2016 r. dokonała przydziału rocznych obligacji o stałym oprocentowaniu serii B. W wyniku przeprowadzonego przydziału objętych zostało 1.933 obligacji serii B o wartości nominalnej 1000 zł każda obligacja o łącznej wartości 1.933.000 zł.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Polski Związek Koszykówki terminowo wykupił Obligacje serii A.