Rynki Zagraniczne

Rynki Zagraniczne

Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki. Z racji tej działalności uruchomiliśmy usługę "CEE CLUSTER" – to pakietowa usługa wspierająca europejskich przedsiębiorców w rozwoju działalności w rejonie Afryki Wschodniej i Centralnej.

Usługa polega na wsparciu przy założeniu spółki lokalnej lub uruchomieniu przedstawicielstwa, świadczeniu usługi wirtualnego lub fizycznego biura w naszym obiekcie w stolicy Ugandy – Kampali, wsparciu rekrutacyjnym na wszystkich szczeblach, analizach rynku oraz kojarzeniu partnerów biznesowych.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: dsbj@dsbjgroup.com.

Poniżej schematycznie przedstawiamy obszar naszej działalności.

DSBJ Head Office_World

Autorski Program DSBJ - "Africa and Asia – Go Beyond the Boundaries"

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz lokalnych relacjach, począwszy od 2015 roku, uruchomiliśmy autorski program wsparcia naszych Klientów w procesach wejścia na rynki zagraniczne wybranych krajów Afryki oraz Azji Wschodniej. Realizujemy usługę typu "market entry" uzupełnioną o komponent finansowy. Posiadamy sieć partnerów lokalnych, którzy umożliwiają nam realizację nawet najbardziej skomplikowanych i interdyscyplinarnych projektów. Nasze doradztwo obejmuje między innymi następujące działania:

– analizy rynku, studia opłacalności i wykonalności (feasibility studies),
– identyfikacja partnerów biznesowych,
– wsparcie przy realizacji inwestycji,
– bieżący monitoring działalności na rynkach zagranicznych,
– finansowanie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej ze źródeł krajowych i zagranicznych,
– doradztwo przy realizacji procesów fuzji i przejęć podmiotów z rynków zagranicznych.

Doradztwo strategiczne na rynku chińskim

Szczególną usługą, którą realizujemy dla naszych Klientów jest wspomaganie ich działalności na rynku Chin. Dotyczy to działań związanych z importem produktów i usług z Chin oraz uruchamiania działalności polskich przedsiębiorców na tamtejszym rynku. Nasze usługi w tym zakresie realizowane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie, wypracowane przez lata kontakty oraz dogłębną znajomość lokalnych uwarunkowań.

Usługę kierujemy głównie do małych i średnich przedsiębiorstw o ustabilizowanej pozycji rynkowej poszukujących nowych możliwości rozwoju. Obsługujemy także przedsiębiorstwa już aktywne na rynku chińskim, poszukujące dodatkowego wsparcia.