NewConnect

NewConnect

Alternatywny System Obrotu (ASO) to rynek skierowany do doświadczonych Inwestorów, oczekujących wysokich stóp zwrotu, jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycji. NewConnect to w znacznej mierze niszowe, dynamiczne i rozwojowe projekty, które do tej pory nie były dostępne dla szerokiego grona Inwestorów. To przeważnie małe i średnie podmioty, działające w atrakcyjnych branżach. Płynność na ASO będzie podtrzymywana przez Animatorów Rynku lub Market Makerów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi Aktualnymi projektami związanymi z rynkiem NewConnect, jak również dotychczasowymi Referencjami.

Inwestorów zainteresowanych udziałem w ofertach PRE-IPO oraz otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących projektów realizowanych przez DSBJ Group prosimy o kontakt na adres e-mailowy dsbj@dsbjgroup.com.