Usługi doradcze

Finansowanie dłużne

Z naszego doświadczenia wynika, że pozyskanie finansowania dłużnego nie jest wcale łatwym procesem a w zmieniających się warunkach często utrudnia prowadzenie bieżącej działalności i planowanie strategii rozwoju. Kredyt, leasing czy wreszcie emisja obligacji, wszystko to są narzędzia, które odpowiednio skonfigurowane mogą być skuteczną metodą w rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększeniu jego wartości. Wiemy, że dobrze zidentyfikowane potrzeby Przedsiębiorcy, właściwa ocena możliwości pozyskania finansowania oraz odpowiednio przygotowana dokumentacja są czynnikami warunkującymi skuteczne pozyskanie finansowania dłużnego.

W ramach pozyskania finansowania dłużnego prowadzimy m.in. następujące działania:

 • ocena możliwości oraz optymalizacja strategii pozyskania finansowania dłużnego
 • identyfikacja i selekcja instytucji finansowych
 • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, wniosek kredytowy, leasingowy, memorandum, prospekt emisyjny
 • prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi
 • doradztwo po realizacji transakcji

Finansowanie udziałowe

Pozyskanie inwestora zwykle wiąże się z niełatwą decyzją a może być także najważniejszym wyzwaniem podjętym przez Właściciela lub Zarząd. Wspomagamy i wspieramy te decyzje, zarówno właściwymi analizami skutków realizacji transakcji, jak i identyfikacji opcjonalnych rozwiązań. Rozumiemy, że decyzje o dopuszczeniu wspólnika czy wejściu na giełdę są decyzjami strategicznymi. Klienci mają możliwość skorzystania z naszego bogatego doświadczenia w tym zakresie oraz wsparcia na każdym etapie prowadzonego procesu. W ramach doradztwa przy pozyskaniu finansowania udziałowego przeprowadzamy następujące działania:

 • ocena możliwości i optymalizacja strategii pozyskania finansowania udziałowego
 • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, memorandum, dokument informacyjny, prospekt emisyjny
 • identyfikacja i prowadzenie procesu pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego (branżowego)
 • doradztwo i obsługa procesu emisji akcji celem debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect
 • doradztwo po realizacji transakcji

Corporate Finance

Pod pojęciem corporate finance rozumiemy zespół usług dedykowanych zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa, co ma podstawowe znaczenie dla jego Właściciela. Mając kilkanaście lat doświadczeń w tym obszarze uważamy, że żadna transakcja nie jest trudna i w każdej sytuacji i na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa efektywnie doradzimy Zarządowi lub Właścicielom.

W ramach usług corporate finance służymy doradztwem w:

 • zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw
 • wykupach menadżerskich
 • wycenie przedsiębiorstw i ich składników
 • wsparciu merytorycznym po przeprowadzeniu transakcji
 • pozyskiwaniu środków na rozwój
 • opracowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju
 • przygotowaniu i przeprowadzeniu debiutu na GPW i NewConnect
 • przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu due diligence