Akcje czy obligacje? Oto jest pytanie…

Akcje czy obligacje? Oto jest pytanie…

Jerzy Bednarek, Prezes Zarządu DSBJ zwraca uwagę na kolejny problem, silnie powiązany z powyższymi uwagami, który jego zdaniem jest kluczowy dla bezpieczeństwa obrotu na ASO. Z jednej strony, choć regulamin NewConnect jasno określa, że obowiązkiem Autoryzowanego Doradcy nie jest oferowanie papierów wartościowych emitenta, lecz doradztwo na rzecz przeprowadzającego ofertę sprzedaży, to realia na małym parkiecie wyraźnie pokazują, że granica ta dawno już uległa rozmyciu. Co więcej wynagrodzenie za usługi świadczone przez Autoryzowanego Doradcę najczęściej są uzależnione od wyniku przeprowadzonej oferty private placement. Paradoksalnie z drugiej strony, to Doradca – zgodnie z założeniami organizatora rynku NewConnect – czuwać ma nad rzetelnością informacji zawartych w dokumencie informacyjnym tak, by był on sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w regulacjach…

Zachęcamy do lektury całego tekstu