AQUATECH S.A. – zakończenie subskrypcji akcji serii C

AQUATECH S.A. – zakończenie subskrypcji akcji serii C

Spółka AQUATECH S.A. to lider w produkcji i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce, prowadzący działalność także na rynkach zagranicznych.

DSBJ Group Sp z.o.o. pragnie poinformować o zakończeniu z sukcesem oferty prywatnej akcji serii C spółki AQUATECH S.A., o wartości 1,3 mln zł. DSBJ Group była podmiotem odpowiedzialnym za doradzanie przy przeprowadzeniu oferty prywatnej akcji serii B jak i serii C, w wyniku których spółka pozyskała łącznie 1,75 mln złotych.

Pragniemy poinformować, że akcje spółki Aquatech S.A. będą przedmiotem ubiegania się w pierwszej połowie 2017 r. o dopuszczenie do notowania na rynku NewConnect.