Bucharest Stock Exchange – debiut wart rozważenia

Bucharest Stock Exchange – debiut wart rozważenia

Oferta publiczna firmy Medlife, z sektora prywatnej służby zdrowia, zmierzającej na Bucharest Stock Exchange (Bursa de Valori Bucuresti – BVB) zakończyła się sukcesem.

Akcje spółki były sprzedawane w ofercie publicznej po: 26 RON dla inwestorów instytucjonalnych i 24,7 RON dla osób prywatnych. Całkowita wartość oferty wyniosła 230 mln RON za 8.840.480 akcji, co stanowi 44% akcji Medlife.