Co przyniesie rok smoka na Catalyst?

Co przyniesie rok smoka na Catalyst?

Drugim istotnym elementem, który wymaga szczególnej uwagi jest prawo, a w gruncie rzeczy jego ubogość w zakresie ochrony wierzycieli (obligatariuszy) przed niewywiązaniem się emitenta z zaciągniętych zobowiązań, np. niewykupienia obligacji w określonym terminie. Na ten problem zwraca również uwagę Jerzy Bednarek z DSBJ: – Barierą wzrostu Catalyst jako rynku dedykowanego przedsiębiorcom oraz inwestorom indywidualnym może być przede wszystkim narastająca fala niewypłacalności emitentów, z czym należy się liczyć w nadchodzącym roku. Przypadek wrocławskiej spółki, która nie dokonała wykupu w oznaczonym terminie jest do dzisiaj komentowany oraz wskazywany za argument przeciwko inwestowaniu na Catalyst.

Zachęcamy do lektury całego tekstu