Constance Care planuje debiut na GPW

Constance Care planuje debiut na GPW

Jacek Walukiewicz, prezes Constance Care - jednego z naszych klientów - udzielił wywiadu Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, w którym opowiada o planach spółki związanych z debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cały wywiad znajdą Państwo na stronie SII. Poniżej przedstawiamy jego fragmenty.

SII: Czy mógłby Pan przybliżyć inwestorom profil działalności Spółki.

Jacek Walukiewicz: Constance Care prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem innowacyjnych, robotycznych technologii w celu leczenia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.

W okresie niewielu ponad trzech lat od momentu rozpoczęcia funkcjonowania nawiązaliśmy współpracę z wieloma wiodącymi producentami urządzeń medycznych, instytutami badawczymi, szpitalami i partnerami medycznymi. Zbudowaliśmy i rozwijamy zespół świetnych fachowców złożony z lekarzy i fizjoterapeutów.

Za nasz ogromny sukces uważam podpisanie współpracy partnerskiej z jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie wytwórców urządzeń robotycznych na świecie, japońską firmą Cyberdyne, spółką Uniwersytetu Tokio. Dzięki temu, jako jedna z kilku tylko klinik poza Japonią, oferujemy cybernetyczną terapię z użyciem jedynego na świecie aktywnego egzoszkieletu – HAL (skrót od Hybrid Assistive Limb).

ccr_logo

Jesteśmy jedyną na świecie kliniką, która samodzielnie, bez nadzoru japońskiego, realizuje terapię HAL. Zarówno w Niemczech jak i w USA, Cyberdyne stworzyło specjalne centra robotycznej terapii wspólnie z największymi klinikami, w Niemczech z uniwersytecką kliniką Bergmannsheil z Bochum, czy w USA z jednym z największych szpitali rehabilitacyjnych Brooks Rehabilitation z Florydy. Znajdujemy się zatem w bardzo elitarnym gronie z dostępem do kolejnych nowości, które Japończycy już wdrażają bądź będą wdrażali w przyszłości . Przykładem uznania dla naszych umiejętności i wiedzy jest zaproszenie Constance Care do wspólnej realizacji, łącznie z Kliniką Bergmannsheil i Cyberdyne, projektu wdrożeniowego najnowszego wyrobu, HAL XXS dla dzieci. Jest to rewolucja w rehabilitacji dziecięcej. Muszę nadmienić, że dotychczasowe prace badawcze dotyczące egzoszkieletu HAL prowadzone były przez najbardziej uznane światowe instytucje medyczne, tym bardziej jest to dla nas szczególne wyróżnienie, które na pewno pozwoli na to abyśmy w krótkim czasie stali się rozpoznawalnym podmiotem na mapie świata.

Tymczasem jednak nasze działania zostały już docenione przez liczne, duże i ważne podmioty medyczne w tym przez jedną z najlepszych amerykańskich grup szpitalnych Mount Sinai Hospitals z Nowego Yorku, które zaproponowały nam współpracę, podpisany został list intencyjny. Współpracujemy również z najważniejszymi polskimi partnerami medycznymi z Warszawy – z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Centrum Zdrowia Dziecka - czy z Zespołem Szpitali z Bydgoszczy i Torunia, jak również partnerami technicznymi, na przykład z Politechniką Warszawską.

Organizujemy seminaria, prezentacje i pokazy gromadzące za każdym razem dużą publikę złożoną z najwybitniejszych przedstawicieli nauki. Otrzymujemy z całego świata zaproszenia do wystąpień na największych konferencjach naukowych.

Robotyka w rehabilitacji jest w fazie początkowego, szybkiego rozwoju, a my znajdujemy się na samym szczycie i aby utrzymać się na nim planujemy rozwój, poszerzenie naszej oferty, zwiększenie zespołu i potencjału obsługi pacjentów.

Nasza oferta zwiększy się o doskonałą diagnostykę oraz usługi w zakresie mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa i ortopedycznych. Dojdą nowe elementy usług rehabilitacyjnych jak hydroterapie, będziemy stale rozwijać naszą usługę w obszarze robotyki współpracując z kolejnymi, innowacyjnymi producentami z całego świata.

Aby utrzymać nasz poziom usług na najwyższym poziomie i w sposób ciągły pozyskiwać kadry specjalistyczne o najwyższych kwalifikacjach. Nasza podstawowa działalność wspierana jest i będzie poprzez realizację prac badawczo – rozwojowych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów, w tym Japonii czy USA, we współpracy z naukowcami jak i najważniejszymi producentami urządzeń medycznych a także działalność szkoleniową. Już dzisiaj realizujemy program szkoleń dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czym oferta Spółki wyróżnia się obecnie na tle innych placówek rehabilitacyjnych w Polsce? W czym można upatrywać przewag konkurencyjnych Constance Care?

Constance Care nie wzoruje się na żadnym istniejącym wzorcu działania, pomysłem na wyróżnienie się było i jest opracowanie systemu leczenia i rehabilitacji opartego na wiedzy i umiejętnościach najlepszych specjalistów wspieranego najnowocześniejszą technologią. Pomysł musiał się udać, był niezwykle prosty ale jak to zwykle bywa bardzo trudny do zrealizowania ze względu na dwa aspekty. Po pierwsze pozyskanie wyróżniającej technologii przez nowy podmiot, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, jest sprawą dość skomplikowaną, jeżeli są to urządzenia takie jak HAL, których się nie kupuje, a otrzymuje do użytkowania wraz z koniecznością przekonania do siebie producenta wspieranego przez wybitnych naukowców i to z kraju takiego jak Japonia. Po drugie przekonanie środowiska medycznego, a zarazem i pacjentów do zastosowania tej technologii w leczeniu oraz wprowadzenia tak innowacyjnego sprzętu na rynek, co związane było z zaangażowaniem dużych środków finansowych na szkolenie personelu, wdrożenie, marketing, stworzenie procesu pozyskiwania pacjentów związanego z modelem finansowania leczenia w oparciu między innymi o umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Na pewno naszym dużym osiągnięciem jest stworzenie w tak krótkim okresie czasu (zwłaszcza jeżeli chodzi o medycynę), ośrodka rehabilitacyjnego, który stał się jednym z nielicznych partnerów najbardziej zaawansowanej technologicznie firmy na świecie produkującej roboty – Cyberdyne z Japonii. Muszę nadmienić, że o takie partnerstwo, bezskutecznie od lat ubiegają się największe ośrodki medyczne na świecie, również z Polski. Stajemy się ośrodkiem coraz bardziej rozpoznawalnym, przybywają do nas już teraz pacjenci z Ameryki, Europy i Azji, realizujemy projekty unijne, w ramach których pomagamy kilkuset dzieciom chorym na mózgowe porażenie dziecięce czy schorzenia kręgosłupa.

Budujemy obecnie szpital medycyny robotycznej, w którym doskonała diagnostyka połączona z perfekcyjną usługą mikrochirurgicznych operacji oraz najwyższej jakości rehabilitacją stanowić będzie wyjątkowe miejsce, w którym każdy z naszych pacjentów ma czuć się bezpiecznie i być pewnym, że praca jaką wykonuje, a zarazem osiągany rezultat są dla niego optymalne. Staramy się w każdym obszarze naszego działania wykorzystywać najnowsze zdobycze nauki . Jednym z elementów naszych usług diagnostycznych będzie urządzenia zastępujące znany od lat aparat roentgena, pracujące z natężeniem promieniowania wielokrotnie niższym i w dużo szybszy i dokładniejszy sposób obrazujące budowę pacjenta. Operacje mikroinwazyjne, realizowane przez doskonałych specjalistów, będą dodatkowo wspierane najnowszym robotem chirurgicznym do absolutnego minimum ograniczającym i tak już niewielką skalę błędu. Kompleksowość naszych działań ma polegać na nadzorze i koordynacji całego procesu leczenia przez doskonałych fachowców wraz z przejęciem przez nich odpowiedzialności za pacjenta od momentu jego przyjęcia do naszego ośrodka, aż do wypisania i maksymalnego wyleczenia. To są cele, które już dzisiaj w możliwym zakresie wdrażamy i realizujemy.

Constance Care dąży do objęcia wiodącej pozycji jako ośrodek referencyjny w zakresie tworzenia systemów wykorzystujących robotykę w medycynie rehabilitacyjnej na najwyższym poziomie światowym.

Czy oprócz Constance Care istnieją w Polsce lub w Europie ośrodki dysponujące unikalnym aktywnym egzoszkieletem HAL?

hal_constance_care

Cybernetyczna terapia przy pomocy aktywnego egzoszkielety HAL jest realizowana w Europie tylko w Constance Care i dwóch ośrodkach w Niemczech.

Jak ocenia Pan potencjał rynku na którym działa obecnie Constance Care?

Rehabilitacja jest jednym z najważniejszych aspektów codziennego funkcjonowania coraz większej populacji ludzi na całym świecie. Wraz ze wzrostem liczby ludności, rozwojem motoryzacji, ciągle rosnącą liczbą wypadków, starzejącym się społeczeństwem, a także nowym pokoleniem, którego głównym zajęciem jest siedzenie i brak ruchu potencjał rynku dla naszej działalności jest już wręcz przerażająco duży i rośnie w sposób niepokojący. Oferta Constance Care skierowana jest na rynek globalny.

Czy Spółka może w przyszłości zarabiać np. na odpłatnym udzielaniu dalszych licencji na korzystanie z egzoszkieletu HAL?

Terapia z wykorzystaniem aktywnego robota HAL jest obecnie jednym z najważniejszych działań realizowanych przez Constance Care, jednak wraz z rozwojem działalności spółki, poszerzeniem oferty oraz rozwojem robotyki na świecie stanie się jedną z ważnych działalności w szerszym portfolio usług Spółki. Constance Care wypracowała własne know-how w zakresie rehabilitacji z użyciem najnowszych technologii i ciągle je rozwija . Dla nowego podmiotu lub istniejącego, który chce poszerzyć swoją działalność dużo prościej i skuteczniej jest skorzystać z wiedzy doświadczonego partnera np. w postaci kupienia licencji do jej używania.

Constance Care planuje realizację projektu w ramach którego posiadana wiedza będzie środkiem transakcji.

Ilu osób skorzystało w 2018 r. z zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych przez Spółkę?

Co miesiąc z usług Spółki korzysta kilkuset pacjentów w systemie ambulatoryjnym, stacjonarnym i w ramach realizowanych programów unijnych.

Jaki procent klientów ośrodka rehabilitacyjnego Constance Care to klienci z zagranicy? Jak Pan ocenia potencjał Spółki do pozyskiwania klientów zagranicznych?

W chwili obecnej liczbę pacjentów zagranicznych można określić na ok 10%, jednak liczba zapytań kierowanych do nas z zagranicy jest wielokrotnie większa. Niedostatki naszej obecnej infrastruktury związane z ograniczeniami powierzchniowymi, a tym samym niepełną ofertą, nie pozwalają nam na przyjmowanie dużej części pacjentów z zagranicy zwracających się do nas. Wiedza o naszych niedostatkach powoduje, że nie prowadzimy celowego marketingu zagranicznego. W momencie, gdy będziemy znali dokładny termin uruchomienia drugiego etapu naszego Centrum Medycznego wdrożymy wszelkie niezbędne procedury związane z intensywną promocją międzynarodową . Oferta Constance Care w związku ze swoją wyjątkowością jest i w długiej perspektywie czasowej będzie konkurencyjna cenowo w stosunku do dobrych ośrodków Europy Zachodniej, a zwłaszcza Ameryki Północnej i pozyskiwanie z tych rynków pacjentów jest więcej niż prawdopodobne. Constance Care posiada już dzisiaj listy intencyjne podpisane z jednymi z najlepszych grup szpitali na świecie mówiące o chęci współpracy z nami i realizowania przez nas świadczeń dla ich pacjentów. Współpraca ta ma rozpocząć się z chwilą uruchomienia działalności drugiego etapu naszego Centrum.

Czy można się spodziewać, że Spółka trafi w przyszłości na warszawski parkiet?

Obecnie jesteśmy w fazie przekształcenia w spółkę akcyjną, przeprowadziliśmy już ofertę dla inwestorów, którą możemy określić jako pre-IPO. Przygotowujemy się do procesu pozyskania finansowania poprzez przeprowadzenie oferty prywatnej, alternatywnie analizujemy możliwości i celowość przeprowadzenia ograniczonej oferty publicznej do wartości równowartości jednego miliona euro. Mimo to gros finansowania pochodzi z kredytu inwestycyjnego, przygotowujemy się także do pozyskania dotacji z programów unijnych.

Planujemy debiut na giełdzie jeszcze w tym roku, myślimy o New Connect oraz w kolejnym kroku o jak najszybszym przeniesieniu na rynek główny. Nasi interesariusze, klienci czy partnerzy, w dużej mierze pochodzący z poza Polski, oczekują od nas transparentności, a dodatkowo Constance Care jako spółka notowana uzyska możliwości pozyskiwania nowego kapitału na rozwój czy budowania systemów motywacyjnych dla kluczowych pracowników. Podchodzimy do planowanego debiutu jak do pozyskania następnych możliwości finansowania rozwoju oraz zwiększania rozpoznawalności naszej działalności, która ma nie tylko swój wymiar finansowy ale także - a może przede wszystkim – pomaga ludziom w powrocie do zdrowia i poprawie komfortu życia.

linkedin_follow us