Czego najwięcej eksportuje Afryka?

Czego najwięcej eksportuje Afryka?

Business Insider, na podstawie danych z CIA Factbook, przygotował mapę, na której zostały zaznaczone produkty, których eksport przynosi najwięcej korzyści finansowych dla państwa. Skupimy się jednak tylko na Afryce, gdzie najwięcej eksportuje się, m.in.:
- ropy naftowej, benzyny i gazu ziemnego,
- kawy, herbaty, kakao,
- bawełny,
- diamentów, złota, miedzi, aluminium.

Dokładniej przedstawia to poniższa mapa:
african_sources

Źródło: http://www.businessinsider.com/every-countrys-highest-valued-export-2014-5?IR=T

linkedin_follow us