DSBJ Group, jako Autoryzowany Doradca – wyniki oceny GPW

DSBJ Group, jako Autoryzowany Doradca – wyniki oceny GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak co roku, dokonała weryfikacji Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu. Pragniemy poinformować, iż DSBJ Group, po raz kolejny, uzyskała pozytywną ocenę swoich działań.

Podczas weryfikacji GPW brała pod uwagę takie czynności Autoryzowanego Doradcy, jak:

– sporządzana przez Autoryzowanego Doradcę dokumentacja, która przygotowywana jest na potrzeby wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu,

– jakość i efektywność współpracy Autoryzowanego Doradcy z Organizatorem ASO na etapie wprowadzania instrumentów finansowych emitenta do obrotu, a także za realizację obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu ASO,

– jakość i terminowość publikacji bieżących i okresowych raportów,

– aktywność Autoryzowanego Doradcy w zakresie liczby wprowadzonych emisji oraz liczby emitentów,

– wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę obowiązków przewidzianych regulacjami ASO,

– innych działać Autoryzowanego Doradcy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Klientom za zaufanie, którym nas obdarzyli i dołożymy wszelkich starań, aby nasze usługi były świadczone zawsze na najwyższym poziomie.