DSBJ Group zmieniła siedzibę

DSBJ Group zmieniła siedzibę

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01 czerwca 2018 r. DSBJ Group Spółka Akcyjna zmieniła siedzibę. Obecny adres Biura Zarządu to ul. Ostrobramska 101 lok. 201, 04-041 Warszawa.
Prosimy uprzejmie o kierowanie korespondencji na aktualny adres.
Zmianie uległ także numer telefonu na +48 22 46 56 640.
Pozostałe dane pozostają bez zmian.

linkedin_follow us