DSBJ Group została Członkiem IGEŚ

DSBJ Group została Członkiem IGEŚ

igeś_2017

Z przyjemnością informujemy, że spółka DSBJ Group została członkiem Izby Gospodarczej Europy Środkowej (IGEŚ), której celem jest zrzeszanie przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest siecią porozumień, kontaktów, wspólnych działań kreowanych bezpośrednio przez jej członków. IGEŚ jest przede wszystkim organizacją pozarządową, samorządem gospodarczym, który reprezentuje interesy osób zrzeszonych w kontaktach z administracją samorządową i państwową, zrzeszeniem przedsiębiorców, a także siecią kontaktów, dzięki której członkowie mogą nawiązać współpracę z różnymi podmiotami, m.in. z Bankiem Pekao SA, Wyższą Szkołą Bankową, Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym sp. z o.o.

Izba działa zarówno w zakresie lokalnym, jak i międzynarodowym. Dzięki kontaktom, wiedzy, doświadczeniu i sprzyjającemu środowisku dostarcza Członkom usługi na najwyższym poziomie. Więcej na temat Izby - http://www.iges.pl/

linkedin_follow us