DSBJ na konferencji dotyczącej współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi a białoruskimi

DSBJ na konferencji dotyczącej współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi a białoruskimi

DSBJ na konferencji dotyczącej współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi a białoruskimi

W dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2014 roku w Hotelu Żubrówka w Białowieży odbyła się konferencja biznesowa dotycząca współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi i białoruskimi. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Priorbank z Republiki Białorusi oraz Raiffeisen Polbank będących członkami Grupy Raiffeisen Bank International. Na spotkanie zaproszono prelegentow z DSBJ Grupy Doradczej celem poszerzenia tematyki konferencji o problematykę rynkow finansowych.

Celem spotkania było stworzenie przestrzeni do wspólnego dialogu pomiędzy firmami polskimi a białoruskimi na temat możliwości realizacji wspólnych kontraktów handlowych i poszerzenia kooperacji gospodarczej. W wielu przypadkach była to okazja do zapoczątkowanis rozmów i wymiany kontaktów, w niektórych możliwość kontynuowania rozmów nt. konkretnych projektów.

Podczas spotkania przedstawiciele DSBJ Grupy Doradczej, Panowie Jerzy Bednarek oraz Robert Mikulski, zaprezentowali uwarunkowania formalno-prawne oraz możliwości pozyskania finansowania z rynku kapitałowego dedykowane przedsiębiorcom zagranicznym działającym w Polsce.