Jubileusz Grupy DSBJ!

Jubileusz Grupy DSBJ!

logo_dsbjgroup_since_2009

W kwietniu 2019 roku mija dokładnie 10 lat od założenia Doradztwa Strategicznego Bednarek Jerzy, które zapoczątkowało utworzenie Grupy DSBJ, na czele której stanął Jerzy Bednarek, założyciel i obecny prezes zarządu DSBJ Group SA.

Po wielu latach pracy zawodowej w obszarze doradztwa strategicznego, gospodarczego oraz corporate finance, z początkiem 2009 roku Jerzy Bednarek podjął decyzję o uruchomieniu własnej działalności doradczej. Jednym z głównych bodźców do pójścia w kierunku prowadzenia przedsiębiorstwa był ówczesny intensywny rozwój rynku kapitałowego, a w szczególności ASO New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, który po 4 latach od powstania przeżywał prawdziwy rozkwit.

masterform_logo

W 2009 roku DSBJ rozpoczęło współpracę między innymi ze spółką Masterform Sp. z o.o. z Dolnego Śląska. Projekt ten na wiele lat stał się kluczowym przedsięwzięciem z zakresu usług doradztwa w rozwoju przedsiębiorstwa, który zakończył się sukcesem, a spółka Masterform stała się liderem w branży CNC TECHNOLOGY (obróbka materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń takich jak frezarki, tokarki, elektrodrążarki).

DSBJ w znacznym stopniu wyspecjalizowała się w doradztwie dla przedsiębiorstw przemysłowych. Do dziś DSBJ realizuje wiele projektów w tym obszarze, chociażby dla takich Klientów, jak SKB Drive Tech SA czy VIG Sp. z o.o.

Wraz z upływem kolejnych lat grono zadowolonych Klientów znacznie się powiększyło, tak samo, jak zakres usług oraz zespół specjalistów, który na stałe rozpoczął współpracę z DSBJ. Rozwój rynku kapitałowego oraz zapotrzebowanie klientów na nowe usługi sprawiły, iż po dwóch latach istnienia Doradztwa Strategicznego, do życia, we współpracy z Agnieszką Stiasny, współtwórczynią Grupy, została powołana spółka DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. Spółka uzyskała certyfikaty Autoryzowanego Doradcy na rynkach ASO NewConnect oraz ASO Catalyst GPW w Warszawie, a także na rynku ASO AeRO w Bukareszcie. Równolegle do grona współwłaścicieli Grupy dołączyła Agnieszka Grabuś, pełniąc również funkcję Członka Zarządu i współpracując z DSBJ do 2015 roku. Po dwóch latach, tj. w 2017 roku DSBJ przekształciła się w spółkę akcyjną pod nazwą DSBJ Group SA.

logo_DSBJ AFRICA LTD

W kolejnych latach, oprócz intensywnego rozwoju działalności na rynku polskim, DSBJ prowadziło szerokie rozmowy oraz działania na rynku międzynarodowym, które polegały na internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, co po latach zaowocowało utworzeniem kolejnego podmiotu w Grupie: spółki DSBJ Africa Ltd. Spółka ta jest wyjątkowym projektem dedykowanym wspieraniu polskich przedsiębiorców w wejściu na rynki Afryki Wschodniej. W ramach współpracy Polski i Ugandy DSBJ Africa otworzyła oddział w Kampali, stolicy Ugandy, na czele którego stanął Cyrus Rod, dyrektor Oddziału DSBJ Africa.

Przez 10 lat działalności Grupa DSBJ zrealizowała ponad 250 projektów o łącznej wartości przekraczającej 5 miliardów złotych. – DSBJ odbyło długą podróż wraz ze swoimi Klientami, Partnerami i Interesariuszami. Dzisiaj prowadzimy szeroką, zdywersyfikowaną działalność w Polsce, Europie i Afryce. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować za powierzone nam projekty, za zaufanie a także życzyć kolejnej dekady sukcesów wszystkim naszym Współpracownikom, Partnerom Biznesowym oraz Klientom. W imieniu Zespołu - Dziękujemy! – Jerzy Bednarek, prezes zarządu Grupy DSBJ.

Wybrani Klienci DSBJ:

masterform_logo wirtuale arkop_logo skb_logo Logo_inwet_png 99rent_logo PIK_logo

linkedin_follow us