Masterform wykupił terminowo swoje obligacje

Masterform wykupił terminowo swoje obligacje

Spółka specjalizująca się w komputerowym sterowaniu urządzeniami numerycznymi – Masterform – dokonała całkowitego, terminowego wykupu 1 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł.

Papiery były notowane na Catalyst pod nazwą „MAS0714″. Ich oprocentowanie wynosiło WIBOR 3-mies. powiększony o 6,75%. Obligacje zostały wyemitowane w celu pozyskania środków na zwiększenie kapitału obrotowego i zostały zabezpieczone na nieruchomości. Zapadalność obligacji wynosiła 18 miesięcy.

Masterform zajmuje się seryjną obróbką części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC (Computerized Numerical Control – komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). Od października 2012 roku spółka obecna była na Catalyst.