Odpis na 28 mln zł za usługi badawcze w Senegalu

Odpis na 28 mln zł za usługi badawcze w Senegalu

Wartość nakładów poniesionych przez afrykańską spółkę AFRIG S.A., z tytułu usług badawczych dotyczących zasobów mineralnych w Senegalu wyniosła ponad 28 mln zł. Zdaniem spółki Grupa Azoty "Police", od której AFRIG S.A. jest zależna, nakłady te nie przełożą się na spodziewany zysk. Dlatego też podjęto decyzję o dokonaniu, kolejnego już, odpisu.

„Zdaniem spółki Grupa Azoty +Police+ część wydatków ponoszonych w 2015 r. i na początku 2016 r. na tzw. prace badawcze, które miały być związane z poszukiwaniami i oceną ewentualnych zasobów minerałów w Senegalu, mogło być bezpodstawnych. ” – powiedziała w rozmowie z PAP Ewa Prueffer z Biura PR Grupy Azoty „Police”, która zaznaczyła także, że "To kolejny odpis związany z senegalskim projektem. Mówiąc potocznie, projekt ten kosztował już Grupę Azoty Police ponad 150 mln, które obecnie wydają się być nie do odzyskania”.

Jak informuje Ewa Prueffer „Pieniądze przeznaczone jakoby na prace badawcze trafiały do firmy AVES FZE z Emiratów Arabskich. Policka spółka próbowała ustalić szczegóły i okoliczności współpracy między spółkami AFRIG i AVES, lecz nie udało się jej zidentyfikować jakichkolwiek podstaw merytorycznych do zapłaty tej firmie jakichkolwiek pieniędzy” - wyjaśniła.

Prueffer zaznaczyła, że mimo podjętych szerokich działań „nie udało się ustalić danych dotyczących działalności firmy AVES”. „Nie ma o niej wzmianek w źródłach dostępnych, np. internecie, nie ustalono adresu siedziby, jedynie skrytkę pocztową w Dubaju, nie zidentyfikowano jakiejkolwiek aktywności gospodarczej tego podmiotu, czy nazwisk osób zarządzających” - wymieniła.

W grudniu ubiegłego roku spółka AFRIG S.A. złożyła w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu Grupy Azoty „Police”, którzy w tym czasie zasiadali jednocześnie w radzie zarządzającej AFRIG.

W tej sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało do tej pory dziesięć osób, m.in. b. prezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police Krzysztofa J., byłych członków zarządu: Annę P. i Wojciecha N., a także byłego dyrektora generalnego African Investment Group - Tomasza J. Wśród podejrzanych są także były kierownik biura spedycji polickiej spółki Maciej G. i były prezes zarządu Transtech Robert Z.

Według śledczych przez działalność byłych członków zarządu, a także osób pełniących kierownicze stanowiska oraz przedstawicieli różnych spółek współpracujących z zakładami, spółka straciła co najmniej 30 mln zł i została bezpośrednio narażona na stratę kolejnych 2,5 mln zł.

Prokurator zarzucił Krzysztofowi J., Annie P., Wojciechowi N. i Tomaszowi J. wyrządzenie African lnvestment Group (AFRIG – PAP) szkody majątkowej wielkich rozmiarów w wysokości ponad 22,2 mln zł. Do popełnienia przestępstwa - według prokuratury - miało dojść między 1 września 2014 r. a 30 czerwca 2016 r. w związku z podpisaniem umów dotyczących inwestycji prowadzonych przez African lnvestment Group w Senegalu. Według prokuratury, podejrzani zawarli umowy i na ich podstawie wypłacili pieniądze, mając świadomość, że usługi, których dotyczyły umowy, nie zostały faktycznie wykonane. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty niezwiązane z senegalskim projektem.

Szczeciński sąd w lipcu br. nie uwzględnił zażaleń prokuratora o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec 10 podejrzanych. W ocenie sądu, zebrane przez prokuratora dowody nie pozwalają na przyjęcie, iż zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im czynów.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wchodząca w skład Grupy Azoty S.A. jest największą w regionie zachodniopomorskim spółką giełdową. Łącznie Police zatrudniają ok. 3,5 tys. pracowników. Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych.

Źródło: Puls Biznesu, PAP

linkedin_follow us