Polska Liga Koszykówki S.A. zakończyła program emisji obligacji

Polska Liga Koszykówki S.A. zakończyła program emisji obligacji

Miło nam poinformować, że nasz klient – Polska Liga Koszykówki S.A., dla którego DSBJ Group Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie emisji obligacji, w dniu 4 lipca 2017 r. dokonała przydziału obligacji serii B. W wyniku przeprowadzonego przydziału objętych zostało 860 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda o łącznej wartości 860 tys. zł.

Pragniemy przypomnieć, iż 15 czerwca 2017 r. PLK S.A. zakończyła emisję obligacji serii A, gdzie objętych zostało 210 obligacji o łącznej wartości 210 tys. zł.

linkedin_follow us