Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze we Wrocławiu – relacja

Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze we Wrocławiu – relacja

22 września we Wrocławiu odbyło się Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze, którego założeniem było zacieśnienie rozpoczętej 20 lat temu współpracy chińskiego regionu Anhui z Dolnym Śląskiem.

W trakcie Forum została podpisana przez Marszałka Cezarego Przybylskiego z Partnerami ze strony chińskiej nowa umowa o współpracy między oboma regionami to „nowe otwarcie” wzajemnych kontaktów dające większa gwarancję bezpieczeństwa biznesów po obu stronach. Osiami kooperacji będzie gospodarka i wymiana handlowa, ale także nauka i technologia, edukacja, kultura, zdrowie, turystyka, rolnictwo, współpraca izb handlowych i przemysłowych oraz wymiana młodzieży i współpraca uczelni w obu regionach.

Samorząd województwa dolnośląskiego postawił sobie za cel nawiązanie relacji z krajami pozaeuropejskimi, a co za tym idzie wspieranie małych i średnich firm z Dolnego Śląska w wejściu na rynki innych kontynentów. Dlatego też podczas Forum DAWG zorganizował spotkania B2B, w których udział wzięło 50 przedstawicieli firm z całej Polski, w tym 30 z Dolnego Śląska. Udział w tych spotkaniach wzięła również Grupa DSBJ, której przedstawicielem był prezes Jerzy Bednarek. Oprócz przedstawicieli firm z sektora doradztwa strategicznego na spotkaniach B2B byli także przedstawiciele takich branż, jak: motoryzacyjna, techniczna, metalurgiczna, mechaniczna, medyczna oraz spożywcza, a także przedstawiciele uczelni technicznych oraz stref ekonomicznych.

Anhui, której stolicą jest miasto Hefei, to prowincja południowo-wschodniej części Chin. Zamieszkuje ją 70 mln mieszkańców. Na terenie prowincji uprawia się m.in. ryż, pszenicę, kukurydzę, soję, bawełnę, tytoń czy herbatę. Główna gałąź gospodarki to przemysł wydobywczy - węgla kamiennego, rud żelaza, miedzi, cynku, ołowiu i pirytów. W regionie rozwinięte są hutnictwo żelaza i miedzi, przemysł maszynowy, chemiczny, włókienniczy, spożywczy i środków transportu.

Organizatorami Forum był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

linkedin_follow us

anhui_wrocław 3

anhui_wrocław 4

anhui_wrocław 2

anhui_wrocław 1

anhui_wrocław 5