PPUH “VIG” – otwarcie kompleksowego Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie

PPUH “VIG” – otwarcie kompleksowego Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie

17 czerwca 2013r.  uroczystym przecięciem wstęgi  zainaugurowano oficjalne otwarcie kompleksowego  Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 68G.

Podczas otwarcia Prezes Zarządu Zdzisław Seweryn przywitał serdecznie zaproszonych gości, m.in. Starostę Myszkowskiego Pana Wojciecha Pichetę, Burmistrza Miasta Myszkowa Pana Włodzimierza Żaka oraz wykonawców poszczególnych elementów  inwestycji, jak również przedstawicieli Banków oraz partnerów i współpracowników Spółki.

Zdzisław Seweryn złożył również podziękowania za wniesiony wkład i zaangażowanie w realizację całej inwestycji dla wszystkich wykonawców, pracowników Spółki oraz pozostałych przybyłych gości. Po zakończeniu oficjalnej części, w tym prezentacji zrealizowanej inwestycji oraz działalności Spółki, zaproszono przybyłych gości do zapoznania się z funkcjonowaniem nowo otwartego  zakładu produkcyjnego.

W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowane zostały 2 nowoczesne hale produkcyjno – magazynowe o powierzchni ponad 3 000 m2, wyposażone w  linię do odzysku odpadów niebezpiecznych min. filtrów olejowych, paliwowych, powietrznych, opakowań zanieczyszczonych olejami, sorbentów, szmat zaolejonych i innych odpadów zawierających oleje, jak również linię do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i produkcji paliw alternatywnych,  min. tworzyw sztucznych, gumy, opakowań,  opon i innych odpadów palnych. Hale wyposażone zostały w nowoczesny system dezodoryzacji, ograniczający odory z odpadów wewnątrz obiektu, jak również otoczenia zakładu.   Na potrzeby funkcjonowania zakładu wybudowano również budynek biurowy i socjalny oraz wyposażono w wagę najazdową do obsługi dostaw odpadów.

406568

Zakład w całości jest ogrodzony, monitorowany oraz zabezpieczony systemami powiadamiania i zabezpieczenia pożarowego.

Zrealizowana przez Spółkę inwestycja ma charakter nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w którym zastosowane technologie pozwalają na zagospodarowanie całości przyjmowanych odpadów, a w wyniku procesów odzysku - wytwarzania surowców do dalszego wykorzystania tj. złomu stalowego, oleju przepracowanego oraz paliw alternatywnych, bez konieczności przekazania jakichkolwiek odpadów do składowania.