Seminarium w BGK dla przedsiębiorców – zaproszenie

Seminarium w BGK dla przedsiębiorców – zaproszenie

bgk_seminarium

We wtorek 13 marca od godz. 10.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7 w Warszawie, rozpocznie się Seminarium skierowane do eksporterów oraz przedsiębiorców prowadzących inwestycje wymagające zaangażowania większych środków finansowych.

Seminarium „Wsparcie polskich przedsiębiorców w rozwoju ich ekspansji zagranicznej oraz działalności eksportowej” organizowane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawską Izbę Gospodarczą, Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

Przyjęta przez Radę Ministrów (luty 2017 r.) „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR), zwyczajowo zwana Planem Morawieckiego, jest kluczowym dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Jednym z głównych podmiotów dla realizacji tej Strategii są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju, które w ramach swojej działalności zapewniają wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej.

Przedsiębiorców zainteresowanych możliwością skorzystania z tej formy wsparcia Państwa, w rozwoju ich działalności gospodarczej, a szczególnie aktywności proeksportowej zapraszamy do skorzystania z zaproszenia i wzięcia udziału w Seminarium poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa on-line:

http://wig.szef.co/formularze/akredytacja/

PLAN

10.00-10.30 – Rejestracja uczestników

10.30 – Otwarcie spotkania
Przedstawiciel Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

10.45-11.15 – Temat: „Sytuacja makroekonomiczna Kraju, ze szczególnym uwzględnieniem prognoz dla eksporterów”
Prelegent: Mateusz Walewski – Dyrektor Biura Badań i Analiz BGK

11.20-11.50 – Temat: „Współfinansowanie inwestycji przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej”
Prelegent: Zbigniew Głuchowski – Dyrektor Departamentu Zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFRTFI

12.00-12.30 -Temat: „Instrumenty finansowe bezpośredniego wsparcia ekspansji zagranicznej”
Prelegent: Jarosław Trwoga – Ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego, Biurze Transakcji Zagranicznych BGK

12.30-12.45 – Przerwa kawowa

12.45-13.30 – Temat: „Finansowanie handlu zagranicznego jako uzupełnienie luki rynku bankowego w Polsce”
Prelegent: Anna Gorczyca – Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej BGK

13.45-14.30 – Temat: „Praktyczne Aspekty zastosowania produktów skarbowych zabezpieczających ryzyko kursowe”
Prelegent: Michał Tomczyk – Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK

14.45 – Podsumowanie
Przedstawiciele BGK i Warszawskiej Izby Gospodarczej

14.50-16.00 – Lunch

PATRONATY:
– Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych – KIiOG
– European Consortium of Chambers and Economic Organizations – ECCEO – Europejskie Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych
– Magazyn TTG Wiadomości Gospodarcze