Walne Zgromadzenie WIG

Walne Zgromadzenie WIG

Pod koniec października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Izby Gospodarczej (WIG), na którym przedstawiono sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom oraz odbył się wybór nowego prezesa, członków zarządu, a także nowej Rady Nadzorczej Warszawskiej Izby Gospodarczej.

W głosowaniu tajnym na prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej został wybrany Marek Traczyk, a w skład zarządu weszli: Karol Dobrowolski, Ada Kostrz-Kostecka, Katarzyna Kaczmarska i Bogusław Zalewski.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej na kolejną kadencję został Marcin Zamoyski, a skład rady weszli: Krzysztof Rajczewski,Jerzy Bednarek, Marek Kość, Daniel Sobiesiak, Gerard Piątkowski, Jacek Buchacz, Krzysztof Moczulski, Jakub Chmielarz, Adam Radom, Michał Czartoryski, Marian Serwach, Ewa Piacentile, Rafał Szmytke, Aleksander Szalecki, Stanisława Duchniewicz, Paweł, Lucjan Łukasik, Andrzej Sznek, Robert Mikulski, Tomasz Jurkanis i Wojciech Długosz.

Ustępujący prezes, Ryszard Marcińczak, który został jednogłośnie wybrany honorowym członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej, podziękował wszystkim za dotychczasową owocną współpracę i zapewnił o dalszym swym wsparciu. Pogratulował nowo wybranym władzom, życząc powodzenia i sukcesów w kolejnej kadencji.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie http://wig.waw.pl/walne-zgromadzenie-czlonkow-wig-wybralo-nowe-wladze/

linkedin_follow us

WIG_walne-21

WIG_walne-42

WIG_walne-27

WIG_walne-11