Znamy datę debiutu Aquatech S.A. na rynku NewConnect

Znamy datę debiutu Aquatech S.A. na rynku NewConnect

aquatech_logo

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C naszego klienta firmy Aquatech S.A. i postanowił, iż debiut odbędzie się w najbliższy piątek 25 sierpnia 2017 r. na Sali Notowań przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

Do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect zostaną wprowadzone następujące akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAQTCH00013":
– 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,
– 5.000 (pięć tysięcy) akcji serii B,
– 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji serii C.

Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AQUATECH" i oznaczeniem "AQT".

Wprowadzenie spółki Aquatech S.A. na GPW to wynik wieloletniej współpracy, gdzie DSBJ Group świadczy spółce Aquatech usługi w zakresie autoryzowanego doradztwa.

Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić na stronie www.gpw.pl od godz. 11.30.

linkedin_follow us