ZWZ Warszawskiej Izby Gospodarczej – podsumowanie

ZWZ Warszawskiej Izby Gospodarczej – podsumowanie

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Warszawskiej Izby Gospodarczej odbyło się w bardzo uroczystym oraz wyjątkowym miejscu. 28 listopada 2018 r. członkowie Izby, zaproszeni goście oraz dziennikarze spotkali się w sali Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy zgromadzenia złożyli wieniec pod Bramą Straceń, oddając hołd walczącym o wolność Niepodległej.

Brama Straceń Cytadela Warszawska / Fot. Mirosław Gleb, WIG

Brama Straceń Cytadela Warszawska / Fot. Mirosław Gleb, WIG

Posiedzenie ZWZ rozpoczął Marek Traczyk, który złożył bilans działań Izby w roku 2017, zaprezentował jej osiągnięcia w mijającym roku oraz przedstawił plan działania na kolejne lata. Raporty z działań Warszawskiej Izby Gospodarczej pojawiają się regularnie na stronie internetowej http://wig.waw.pl oraz w wydawanym przez WIG magazynie „TTG Wiadomości Gospodarcze”.

wig_zwyczajne walne zgromadzenie3

Po prezentacji zeszłorocznych działań WIG głos zabrali uczestnicy zgromadzenia, członkowie Izby oraz zaproszeni goście. Zaangażowanie i inicjatywy Warszawskiej Izby Gospodarczej docenił Olgierd Dziekoński, przedstawiciel prezydenta Warszawy, składając w jego imieniu życzenia kolejnych lat rozwoju Izby.

Podczas Zgromadzenia głos zabrali między innymi: Ewa Brzezińska, właścicielka „Piekarni Wacyn”, Barbara Górska, organizatorka wydarzeń artystycznych, Sebastian Iwaniec, dyrektor sprzedaży firmy TRMEW Obrót, Waldemar Malicki pianista, satyryk Filharmonii Dowcipu, Ryszard Marcińczak, były prezes WIG, Marian Szypuła, wiceprezes biura podróży eTravel, Mariusz Woźniczka organizator EARTH FESTIVAL.

Karol Dobrowolski, wiceprezes WIG zwrócił uwagę na niepokojące zjawiska utrudniające funkcjonowanie firm, w tym odpływ pracowników z rynku polskiego. Najlepsi z nich wybierają oferty na Zachodzie. Zatrudnianiu nowych nie sprzyja niewydolny system urzędów pracy. Mała liczba osób nie wystarcza do obsługi tysięcy poszukujących pracy.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Izby Gospodarczej przeprowadzono następujące głosowania:
– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
– w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017
– głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady za rok 2017.

wig_zwyczajne walne zgromadzenie4

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło wszystkie powyższe sprawozdania. Przeprowadzono również głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady i Zarządu sprawującym swe funkcje w 2017 r. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za rok 2017 wszystkim członkom zarówno Rady jak i Zarządu.

wig_zwyczajne walne zgromadzenie2

wig_zwyczajne walne zgromadzenie1

Więcej informacji na temat sprawozdania z obrad ZWZ Warszawskiej Izby Gospodarczej znajdziecie Państwo w najnowszym wydaniu "TTG Wiadomości Gospodarcze" a także na stronie WIG.

linkedin_follow us