AeRO

Rynek AeRO prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie, powstał jako odpowiedź na potrzeby dla przedsiębiorców szukających finansowania poprzez emisję akcji na rynku alternatywnym.

To rynek dedykowany dla spółek w początkowej fazie funkcjonowania, start-upów, średnich i małych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia finansowego dla ich projektów, a także uwiarygodnienia i wykreowania swojej marki w celu dalszego rozwoju. Rynek ten bazuje na systemie transakcyjnym stosowanym na Rynku Głównym Giełdy w Bukareszcie uruchomionym w 2010 roku, który po dokonaniu stosownych zmian i usprawnień pozwolił na uruchomienie rynku AeRO w lutym 2015 roku.

Rynek AeRO nie jest rynkiem regulowanym w myśl Dyrektyw Europejskich ale jest rynkiem regulowanym i nadzorowanym bezpośrednio przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Od rynku regulowanego odróżniają AeRO szczególnie niższe wymogi stawiane emitentom a także obowiązki informacyjne jakie musi wypełniać spółka notowana na tym rynku ale przy zachowaniu pełnej transparentności wynikającej ze statusu spółki publicznej.

Finansowanie spółek poprzez AeRO ma posłużyć w głównej mierze do przygotowania spółek do osiągnięcia stosownej wielkości i transparentności w celu notowania ich akcji na Głównym Parkiecie Giełdy w Bukareszcie.