Autoryzowany Doradca AeRO

Autoryzowany Doradca AeRO

AAA(2)

W dniu 27 lutego 2015 roku DSBJ na mocy umowy zawartej z Zarządem Giełdy Papierów Wartościowych
w Bukareszcie, uzyskało status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO AeRO.