Partner DSBJ, Project Manager

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności zarządzanie i marketing. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży reklamowej, gdzie organizowała i prowadziła pełne kampanie reklamowe.

Od szesnastu lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorców, m.in. w programach takich jak: Phare, SPO WKP, SPO ROL, SPO Ryby, ZPORR, NFOŚ, tzw. „Programy Norweskie”, Eco Fundusz, POIiŚ, POKL, POROW, PORPW, programy norweskie i szwajcarskie, NFOŚ, RPO dla 16 województw zarówno w poprzedniej perspektywie finansowej, jak i obecnej. W obszarze jej działalności jest również pomoc w rozliczaniu pozyskanych dotacji, aż po złożenie wniosku sprawozdawczego.

W okresie funkcjonowania programów Phare była akredytowanym przez PARP wykonawcą usług doradczych w zakresie marketingu, strategii promocji, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii finansowych oraz badań rynku.

Prowadziła konferencje i szkolenia, m.in. dla pracowników Banku Raiffeisen dla woj. pomorskiego, klientów Banku Bise (na terenie całego kraju); przedstawicieli handlowych sieci Leader Truck (cały kraj), pracowników działu handlowego firmy Fota S.A (cały kraj). Szkoliła też pracowników PZU Życie w zakresie zagadnień związanych z obsługą klientów.

Pomysłodawczyni oraz współzałożycielka Bałtyckiego Klastra Finansowego. Stworzyła dla niego strategię rozwoju. Współtworzyła i współorganizowała (wraz z Pomorskim Klubem Biznesu) akcję „Wybieram Pomorskie”, której patronował Marszałek Województwa Pomorskiego. Jest autorką publikacji prasowych w Tygodniku Ostrołęckim, Wprost oraz Przedsiębiorcy@eu.