Partner, Project Manager

Magdalena Lewandowska jest doświadczonym Senior Sales Managerem w międzynarodowych organizacjach finansowych, głównie w sektorze bankowym. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie: Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, Rynku Kapitałowego, Funduszy Inwestycyjnych, Ubezpieczeniach, Rynku Nieruchomości oraz Motoryzacji i Leasingu.

W DSBJ Group zajmuje się rozwojem biznesu i współpracy z przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego, a także z kojarzeniem partnerów biznesowych. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wycenę i Zarządzanie Przedsiębiorstwem na SGH. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Psychologia Biznesu.