Certyfikowany Doradca ASO GPW, Analityk

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalność: Zarządzanie Finansami. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w PKO BP S.A. w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Operacyjnego, w Zespole Rozwoju Metod Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2006 roku do 2009 roku Doradca Inwestycyjny i członek zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego.