Senior Partner DSBJ, Rynki Kapitałowe

Absolwent SGH, Podyplomowych Studiów PR UW, MBA Executive WSHiP im. Leona Koźmińskiego. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym, pracownik Giełdy Papierów Wartościowych oraz spółek z grupy kapitałowej GPW, gdzie na wielu kierowniczych stanowiskach odpowiadał za kwestie związane z rozwojem rynku, pozyskiwaniem nowych emitentów akcji oraz instrumentów dłużnych, a także współpracę z instytucjami finansowymi.
W latach 1998–2006 był szefem jednostki w Dziale Operacyjnym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zajmował się zarządzaniem usługami emitenta, takimi jak wypłata dywidendy, splity, rejestracja nowych akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych dla nowych emitentów. W roku 2006 jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu GPW czuwał nad rozwojem rynku biznesu i pozyskiwaniem nowych emitentów oraz rozwijał współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.