Partner DSBJ, Project Manager

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, o specjalności finanse, Podyplomowych Studiów UE oraz Studiów Menedżerskich MBA we współpracy z Nottingham Business School. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości detalicznej i inwestycyjnej. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w domach inwestycyjnych BZWBK i BRE Banku (obecnie MBanku). Kierowała i zarządzała placówkami MBanku, banku Nordea i Banku Pocztowego SA. Na prywatnych poznańskich uczelniach wyższych prowadziła wykłady dotyczące przygotowywania biznesplanów i analizy finansowej przedsiębiorstw.