Zespół

Zespół

Jerzy BednarekJerzy Z. Bednarek – Prezes Zarządu

Absolwent i były pracownik naukowy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiował również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Po ukończonych studiach politechnicznych brał udział w unikalnym programie zorganizowanym przez United Nations Industrial Development Organization, który dotyczył przygotowywania biznesplanów i feasibility study na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ma bogate doświadczenie w pracach nad rozwojem przedsiębiorstw i jego finansowaniem, brał bezpośredni udział w ponad 500 projektach w różnych branżach, m.in. w energetyce (Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia, Elektrownia Rybnik, Urząd Miasta Rybnik, Lindleya OZE), przemyśle motoryzacyjnym i high tech (International Auto Parts Ltd, Klokkerholm karoserie Diele, Masterform, INWET), ITC (Bank PBK / BPH, wirtuale.pl), usługach finansowych (ING Lease Polska, WCL Herbico, Marka), usługach doradztwa biznesowego (Dom FINCO, Morison Grupa Finanse, Morison International), przetwórstwie żywności i produkcji, a także sprzedaży usług oraz produktów FMCG, w czym specjalizuje się od 1995 roku (SPAR Polska, Piotr i Paweł, Mobitel).

Współzałożyciel Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek rad nadzorczych spółek produkcyjnych i technologicznych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Własną działalność gospodarczą prowadzi od 1992 roku. Mówi biegle po angielsku oraz dobrze po niemiecku i rosyjsku.

boatswain near the boatMichał Hnatiuk – Certyfikowany Doradca ASO GPW, Analityk

Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalność: Zarządzanie Finansami. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w PKO BP S.A. w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Operacyjnego, w Zespole Rozwoju Metod Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2006 roku do 2009 roku Doradca Inwestycyjny i członek zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego.

Michał TokarzMichał Tokarz – Certyfikowany Doradca ASO GPW, Partner DSBJ, Project Manager

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz SUM Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych. Ma 10-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w domach maklerskich, głównie w obszarach zarządzania projektami pozyskiwania kapitału własnego oraz dłużnego przez spółki (IPO, private placement), wycen wartości spółek oraz transakcji fuzji i przejęć. Współzałożyciel Querton Capital Partners (Autoryzowanego Doradcy na NewConnect). Ma duże doświadczenie przywódcze zdobyte przy prowadzeniu złożonych projektów. Silna ekspertyza w obszarze prezentacji wartości spółek, wycen spółek, analizy finansowej, strategicznego doradztwa dla przedsiębiorstw, budowania struktur finansowania. Specjalizuje się w branżach: e-commerce, handel detaliczny i hurtowy, deweloperska, finansowa. Właściciel i Prezes Zarządu WilliamBlake Sp. z o.o.

Robert KwiatkowskiRobert Kwiatkowski – Senior Partner DSBJ, Rynki Kapitałowe

Absolwent SGH, Podyplomowych Studiów PR UW, MBA Executive WSHiP im. Leona Koźmińskiego. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym, pracownik Giełdy Papierów Wartościowych oraz spółek z grupy kapitałowej GPW, gdzie na wielu kierowniczych stanowiskach odpowiadał za kwestie związane z rozwojem rynku, pozyskiwaniem nowych emitentów akcji oraz instrumentów dłużnych, a także współpracę z instytucjami finansowymi. W latach 1998–2006 był szefem jednostki w Dziale Operacyjnym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zajmował się zarządzaniem usługami emitenta, takimi jak wypłata dywidendy, splity, rejestracja nowych akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych dla nowych emitentów. W roku 2006 jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu GPW czuwał nad rozwojem rynku biznesu i pozyskiwaniem nowych emitentów oraz rozwijał współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

michal_czerniakMichał Czerniak – Biegły rewident

Biegły rewident specjalizujący się w zagadnieniach polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego. Prezes Zarządu PRO AUDYT Sp. z o.o., spółki współpracującej z DSBJ Group. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, a także w zakresie takich zagadnień jak fuzje, przejęcia, przekształcenia podmiotów gospodarczych oraz przygotowywanie przedsiębiorstw do pozyskania kapitału publicznego (GPW/NewConnect) lub prywatnego.

dsbj_sylwia_sarbinowska_manager_projektówSylwia Sarbinowska – Partner DSBJ, Project Manager

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, o specjalności finanse, Podyplomowych Studiów UE oraz Studiów Menedżerskich MBA we współpracy z Nottingham Business School. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości detalicznej i inwestycyjnej. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w domach inwestycyjnych BZWBK i BRE Banku (obecnie MBanku). Kierowała i zarządzała placówkami MBanku, banku Nordea i Banku Pocztowego SA. Na prywatnych poznańskich uczelniach wyższych prowadziła wykłady dotyczące przygotowywania biznesplanów i analizy finansowej przedsiębiorstw.

a.jargutAnna Jargut – Partner DSBJ, Project Manager

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności zarządzanie i marketing. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży reklamowej, gdzie organizowała i prowadziła pełne kampanie reklamowe. Od szesnastu lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorców, m.in. w programach takich jak: Phare, SPO WKP, SPO ROL, SPO Ryby, ZPORR, NFOŚ, tzw. „Programy Norweskie”, Eco Fundusz, POIiŚ, POKL, POROW, PORPW, programy norweskie i szwajcarskie, NFOŚ, RPO dla 16 województw zarówno w poprzedniej perspektywie finansowej, jak i obecnej. W obszarze jej działalności jest również pomoc w rozliczaniu pozyskanych dotacji, aż po złożenie wniosku sprawozdawczego. W okresie funkcjonowania programów Phare była akredytowanym przez PARP wykonawcą usług doradczych w zakresie marketingu, strategii promocji, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii finansowych oraz badań rynku. Prowadziła konferencje i szkolenia, m.in. dla pracowników Banku Raiffeisen dla woj. pomorskiego, klientów Banku Bise (na terenie całego kraju); przedstawicieli handlowych sieci Leader Truck (cały kraj), pracowników działu handlowego firmy Fota S.A (cały kraj). Szkoliła też pracowników PZU Życie w zakresie zagadnień związanych z obsługą klientów. Pomysłodawczyni oraz współzałożycielka Bałtyckiego Klastra Finansowego. Stworzyła dla niego strategię rozwoju. Współtworzyła i współorganizowała (wraz z Pomorskim Klubem Biznesu) akcję „Wybieram Pomorskie”, której patronował Marszałek Województwa Pomorskiego. Jest autorką publikacji prasowych w Tygodniku Ostrołęckim, Wprost oraz Przedsiębiorcy@eu.

Cyrus Rod DSBJ AfricaCyrus Rod – Członek Zarządu DSBJ Africa Ltd.

Jest utalentowanym i bardzo doświadczonym pastorem kościoła Dominion Faith Church w Kampali w Ugandzie, a także konferansjerem, autorem oraz twórcą muzyki. Jest także osobowością telewizyjną. Prowadzi autorski program, który nadawany jest codziennie w telewizji publicznej. Pastor doradza małżeństwom, jak osiągnąć porozumienie i naprawić relacje. Jest autorem dwóch książek "Unlocking Marital Bliss" oraz "Live life or die trying". Wystąpił w TBN - największej chrześcijańskiej telewizji na świecie. Podróżuje głosząc Dobrą Nowinę o Chrystusie. Jest zaufanym biznesmen oraz doradcą inwestycyjnym, który współpracuje z kilkoma właścicielami firm w Ugandzie i na całym świecie. Od września 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu DSBJ Africa Ltd. a także Dyrektora Oddziału w stolicy Ugandy - Kampali.

A.Maraszek2Anna Maraszek – Prokurent

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez blisko dwa lata pracowała jako dziennikarz internetowy. Od kilku lat pogłębia swoją wiedzę na temat rynku kapitałowego oraz inwestorskiego współpracując z DSBJ. W wolnych chwilach interesuje się profesjonalną fotografią, a także Social Media.