Go beyond the
boundaries!

Borders? I have never seen one.
But I have heard they exist in
the minds of some people.

Thor Heyerdahl

O nas

DSBJ Group S.A. (DSBJ) prowadzi działalność w zakresie transakcji kapitałowych oraz doradztwa w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, finansowania udziałowego i dłużnego (corporate finance), budowania strategii rozwoju i finansowania z funduszy unijnych. Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki. DSBJ istnieje w obecnym kształcie od kwietnia 2009 roku. Początki działalności gospodarczej DSBJ sięgają roku 1991. Zdobywane od początku lat dziewięćdziesiątych doświadczenie koncentruje się m.in. w następujących obszarach:

rozwoju sieci handlowych i usługowych

przemysłu spożywczego

produkcji przemysłowej

nowoczesnych technologii

ochrony środowiska

usług dla przemysłu

Warto w tym miejscu dodać, że działalność DSBJ określamy jako „butik doradczy”, co ma obrazować podejście do współpracy z Klientem – hołdujące zasadzie elastyczności, kompletności i wyłączności. Usługi DSBJ wsparte są doradztwem prawnym kancelarii stale współpracujących ze Spółką oraz z czołowymi krajowymi biegłymi rewidentami.

Z dniem 7 lipca 2011 roku na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO NewConnect i na rynku obligacji ASO Catalyst. W dniu 27 lutego 2015 roku DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W listopadzie 2015 roku DSBJ uzyskała status Rejestrowanego Dostawcy dla UN/UNIDO. Z dniem 30 września 2016 r. została uruchomiona działalność nowej Spółki w grupie – DSBJ Africa Ltd. z Oddziałem w stolicy Ugandy – Kampali, dzięki temu DSBJ poszerzyła swoją ofertę o kompleksową obsługę spółek na tych rynkach.

Zespół DSBJ to specjaliści posiadający szerokie i wieloletnie doświadczenie jak i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania świadczonych usług w zakresie doradztwa gospodarczego, strategicznego, strategii rozwoju, pozyskiwania finansowania dłużnego i udziałowego, corporate finance, a także doradztwa w zakresie usług market entry czy systemów franczyzowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Kontakt

Siedziba

DSBJ Group S.A.
ul. Zwoleńska 81/14
04-761 Warszawa
telefon: +48 785 205 250;
e-mail: dsbj@dsbjgroup.com

Adres korespondencyjny

DSBJ Group S.A.
ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa
telefon: +48 785 205 250;
e-mail: dsbj@dsbjgroup.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000703226
NIP: 5213609242
REGON: 14299457
Kapitał zakładowy: 526.500,00 zł