POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez nich usług znajdujących się pod adresem www.dsbj.eu  (zwanych dalej ,,Serwisem”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest DSBJ Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Siedziby: ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa) KRS 0000703226, NIP 5213609242, REGON 14299457100000, (zwana dalej: ,,Administratorem”).

DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dsbj@dsbjgroup.com lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora wskazanym powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

– poprzez gromadzenie plików “cookies”.

  1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  2. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.dsbjgroup.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  7. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług za pomocą Serwisu oraz innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce KONTAKT.